Lietuvos Bitininkas

1905 m. kunigas Ambraziejus Vilniuje leido mėnesinį žurnalą "Lietuvos bitininkas", kuriame spausdino aktualius straipsnius ūkininkams ir bitininkams - bitininkystės, augalininkystės, gyvulininkystės ir žemės ūkio echanizavimo klausimais. Išleista 12 numerių.

Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę, Lietuvos bitininkų sąjunga kartu su Žemės ūkio ministerijos Informacijos ir leidybos centru 1991 m. vėl pradėjo leisti žurnalą "Lietuvos bitininkas". Leidinys orientuotas į bitininkus, besidominčius bitininkyste ir bičių produktų vartotojus. Žurnalas skleidžia mūsų šalies ir užsienio, ypač Europos Sąjungos šalių, bitininkystės mokslo ir praktikos naujoves. Todėl jis įdomus ir bitininkams mėgėjams, ir didelių bitynų savininkams, taip pat apiterapeutams, gamtininkams, žemės ūkio mokslo įstaigų studentams.
 
Nuo septintojo leidinio numerio "Lietuvos bitininką" ledžia UAB "Bičių korys". Žurnalas skaitytoją pasiekia kas ketvirtį 1000 egzempliorių tiražu. Jau išleisti 38 numeriai. Leidėjas, vyriausiasis redaktorius bei redkolegija stengiasi, kad leidinio turinys ir išvaizda nuolat gerėtų.
Tačiau neramina, kad iš 11 tūkstančių šalies bitininkų, tik 500 bičiulių prenumeruoja žurnalą. Tik svajoti galime, kad nuolatiniais ledinio skaitytojais būtų bent trečdalis bitininkų. Tada ir skaitytoją jis pasiektų kas mėnesį, ir savo apimtimi bei išvaizda džiugintų akį.
Daugiausiai skaitančiųjų "Lietuvos bitininką" yra Marijampolės, Vilniaus, Alytaus, Zarasų, Rokiškio, Pasvalio, Plungės, Skuodo, Šakių ir kitose bitininkų draugijose. Tai labai didelis šių organizacijų pirmininkų ir valdybų narių nuopelnas.
 
Be prenumeratos Lietuvos pašte (užsakymo numeris - 5035), "Lietuvos bitininkas platinamas UAB "Bičių korys" atstovybėse, Bitininkų sąjungos rajoninėse draugijose, įvairių bitininkystės renginių metu.
 
Vyriausiasis "Lietuvos bitininko" redaktorius Jonas Dmukauskas rengia leidinį nuo 1991 metų. Jam padeda redkolegijos nariai: Jonas Balžekas - habil..daktaras, LBS prezidentas, Jonas Juodvalkis - UAB "Bičių korys" direktorius, Vytautas Kublickas - agrarinių m. daktaras, Stasys Kučinskas - bitininkas, Jurgis Račys - daktaras, LŽI Bitininkystės skyriaus vedėjas, Mykolas Rauckis - habil. daktaras, Kazimieras Spetyla - LSB viceprezidentas.
 
Mielieji, "Lietuvos bitininkas" - visų mūsų leidinys. Skaitykime jį, rašykime savo pastebėjimus, siūlymus, džiaukimės savo pasiekimais, propaguokime naujausias bitininkavimo technologijas, dalinkimės patirtimi, reklamuokime naujausius gaminius, pagrįstai kelkime trūkumus ir siūlykime savo sprendimo būdus. O jeigu trumpai - tai dalyvaukime "Lietuvos bitininko" gyvenime.
 
"Lietuvos bitininko" redakcija
Lazdynų g. 21, 04129 Vilnius
Tel.: (+370~5) 244 14 38, 244 78 41
Faksas (+370~5) 245 04 67
El. p. bitininkas@biciukorys.lt